God-Curst Fraternisation

The Queen Of Hitnijeg.

spännande

C. Kognitiva förmågor och färdigheter karaktäriserade av minst fyra av de följande. 1. stark preferens för detalj före gestalt 2. originella, ofta unika, perspektiv vid problemlösning 3. exceptionellt minne och /eller kan minnas detaljer som ofta glöms bort av andra, eller som andra bortser ifrån, till exempel datum, scheman, rutiner 4. stor uthållighet när det gäller att samla in och katalogisera information om ämne av intresse 5. uthållighet i tankeverksamhet 6. kunskap om ett eller flera ämnen som en uppslagsbok eller CD-rom 7. kunskap om rutiner och en fokuserad hängivenhet att upprätthålla ordning riktighet 8. tydlighet och klarhet i värderingar/beslutsfattande opåverkad av ekonomiska eller politiska faktorer