God-Curst Fraternisation

The Queen Of Hitnijeg.

Utöka företaget

Vi håller precis på med någon som kallas för organisationsutveckling. Vi vill verkligen utveckla företaget mer och utöka det. Och för att göra det så är det väldigt många processer som behövs göras och det är det vi håller på med nu. Vi tar hjälp av et företag som är experter på det här och hjälper oss med vad som behövs och ger oss information och utbildningar inom det vilket har gett otroligt mycket också måste jag säga. Så det ska verkligen bli spännande att se hur det kommer att bli i framtiden.